Aplikoni për një të ardhme më të mirë

Shërbimet tona janë falas dhe pa tatim për kandidatët.

Aplikoni dhe synoni për një të ardhme më të mirë për Ju dhe familjen Tuaj, ashtu siq kanë bërë shumë kandidatë tanë nga I gjithë rajoni.

APLIKIM
Të dhënat e juaja

Emri *
Mbiemri *
Rruga dhe numri *
Qyteti *
Shteti *
Data e lindjes *
E-mail *
Telefon *
Aftësi gjuhësore

Gjermanisht
Anglisht
Biografi e shkurtë

Dërgoni CV-në tuaj dhe zmadhoni mundësitë për punësim (doc, docx ose pdf, eri 5mb max).

Vërejtje: