RRETH NESH

SI REZULTAT I NEVOJAVE NË RRITJE NË SEKTORIN SHËNDETËSOR NË GJERMANI, ARTIGUM ME VITE PUNON DHE KONTRIBUON ME SUKSES NË REKRUTIMIN E PUNËTORËVE SHËNDETËSOR NË SHUMË VENDE TË EVROPËS.

Artigum – kompania të cilës shumë njerëz i kanë besuar

KOMPANIA NDËRKOMBËTARE ARTIGUM MANAGEMENT ËSHTË ME EKSPERIENCË SHUMËVJEÇARE NË PUNËSIMIN E PUNËTORËVE MJEKËSOR. ARTIGUM MANAGEMENT U BËN THIRRJE TEKNIKËVE MJEKËSOR/INFERMIEREVE (TË DREJTIMIT TË PËRGJITHSHËM, PEDIATRIK OSE AKUT), TË CILËT JANË TË INTERESUAR PËR NJË PUNË TË PËRHERËSHME NË GJERMANI, TË PARAQITEN NË KONKURSIN E HAPUR TË FAQES SË KOMPANISË ARTIGUM MANAGEMENT.

Artigum ofron një kurs pa pages të gjuhës gjermane si dhe punësim ne Gjermani (mbas mbarimit të kursit), pa asnje pagesë nga ana e kandidatëve.

Bëhuni pjesë e grupit tonë, që gjatë shumë viteve punëson njerëz në Gjermani.

NE OFROJMË
Mundësi për punësim në klinika, shtëpi pleqësh dhe kujdes për pacientët në të gjithë Gjermaninë
  • Kurse falas të gjuhës gjermane në shumë qytete
  • Pagesa për procedurën e marrjes të certifikatës B1/B2 në institucionet Telc, OSD ose Goethe është e mbuluar nga ne
  • Organizim i intervistave me punëdhënës pas arritjes së nivelit B1
  • Sigurimi i vendqëndrimit në Gjermani
  • Organizim i kursit të nivelit B2, pregaditje për Kenntnisprüfung në Maqedoni, si dhe dhënia e këtij provimit në Gjermani
  • Nostrifikim falas i doplomës tuaj
  • Bashkim familjar
TATIM

Nuk marim tatim për shërbimet tona