KURS I GJUHËS GJERMANE

Për kandidatët të cilët nuk kanë njohuri të nivelit B1 të gjuhës gjermane,

iu organizohet trajnim për gjuhë gjermane dhe më pas punësim në Gjermani.

Kurse të gjuhës gjermane në qendrën edukative Artigum Menagement

BËHUNI PJESË E GRUPIT TONË, I CILI VITE ME RADHË PUNËSON NJERËZ ANEMBANË GJERMANISË.

Ligjeratat mbahen 4 orë në ditë, prej të hënës deri të premten dhe janë falas për të gjithë kandidatët.