Dëshironi të punoni në Gjermani dhe nuk dini se si ta arrini qëllimin në menyrën më efikase?

Shërbimet tona janë falas dhe pa asnjë tatim për kandidatët.

Aplikoni dhe synoni për një te ardhme më të mirë për Juve dhe familjen Tuaj,
ashtu siq kanë vepruar shumë kandidatë tanë nga i gjithë rajoni.

Përshkrimi i detyrësː

 • Përcaktimi i nevojave të përgjithshme të kujdesit shëndetsorë,dhënia kujdesit shëndetsor preventiv primar, zbatim I kujdesit shëndetsor si dhe rehabilitimi
 • Administrimi i barnave dhe trajtimeve të shkruara nga mjekët dhe kujdesja e gjendjes të pacientave
 • Mbrojtja dhe përmisimi i gjendjes të pacientëve, zhvillim i programeve dhe zbatim të aktiviteteve të edukimit shëndetsor si dhe lehtësimin dhe mundësimin e aktiviteteve që synojnë mbrojtjen e shëndetit të grupeve të rrezikut
 • Trajnim shtesë për punëtorët shëndetësor
 • Përpilimi i raporteve me shkrim mbi aktivitetet e kryera
 • Sigurimi i kushteve higjienike – higjienës të përgjithshme në institucion

Profili i kandidatit:

 • Diplomë e shkollës të mesme ose shkollës të lartë mjekësore (mjekësi e përgjithshme, gjinekologji ose pediatri)
 • Të ketë dhëne provimin shtetëror
 • Mundësi për punësimin e kandidatëve me ose pa përvojë
 • Njohja e gjuhës gjermane nuk ështe një kusht
 • Kandidatët të cilët posedojnë certifikatë B1 të gjuhës dhe e kalojnë intervistën me punëdhënësit, kanë mundësi të punësohen mbrenda një muaji
 • Qëndrim pozitiv dhe gatshmëri për t’u përshtatur me mjedisin dhe sfidat e reja

Pagesaː

 • Paga bruto në lartësi prej 1900 euro gjatë periudhës para marjes të diplomës
 • Paga bruto në lartësi prej 2200-2600 euro pas njohjes të diplomës
 • Puna jashtë orarit, ndërrimet e natës ose puna gjatë ditëve të festave nuk janë të përfshira në pagesë
 • Kontrata është me kohëzgjatje të pacaktuar me 21 ditë të lira
 • Sigurim i qëndrimit i cili ndryshon prej 350-550 euro duke përfshirë edhe ngrohjen, energjinë elektrike dhe internetin
 • Kandidatëve nuk ju merret tatim për shërbimet e agjencionit
TATIM

Nuk marrim tatim për shërbimet tona